PORTAL CALON PERSENDIRIAN

 

 

 

 

MANUAL PENGGUNA PORTAL CALON PERSENDIRIAN

 

Pengguna sistem boleh merujuk manual ini sekiranya ingin mengetahui terperinci penggunaan Portal Calon Persendirian

 

 

 

 

KANDUNGAN

 

1.    PENAMBAHBAIKAN PORTAL CALON PERSENDIRIAN

1.1         Maklumat Peribadi

 

2.    MANUAL PENGGUNA PORTAL CALON PERSENDIRIAN

 

2.1         Pendaftaran Calon Persendirian Baru

2.2         Pendaftaran Calon Persendirian Mengulang

2.3         Senarai Calon Persendirian

2.4         Pencarian Calon

 

 

 

 

 

1.  PENAMBAHBAIKAN PORTAL CALON PERSENDIRIAN

 

1.1 Maklumat Peribadi

 

1.    Bagi pengemaskinian maklumat peribadi calon, sistem telah menghadkan pilihan data bagi medan Kod Peperiksaan Dahulu mengikut Jenis Kemasukan yang dipilih seperti di bawah:

 

Jenis Kemasukan

Kod Peperiksaan Dahulu

8 - Calon Baru

3 - Telah menduduki PMR sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum mendaftar untuk menduduki Peperiksaan SPM

 

5 - Telah mencapai umur 17 tahun pada 1 Januari tahun peperiksaan SPM

9 - Calon Mengulang

1 - Pernah menduduki peperiksaan SPM/SPM(V)/ SPVM/MCE

 

 

 

 

 

 

2. MANUAL PENGGUNA PORTAL CALON PERSENDIRIAN

 

 

 

1.1 Pendaftaran Calon Persendirian Baru

 

Laman ini membolehkan JPN mendaftarkan calon persendirian baru. Maklumat peribadi calon dan mata pelajaran yang hendak didaftar perlu dimasukkan sebelum calon tersebut boleh didaftar.

 

 

prtPendaftaranCSB

Rajah 1

 

1.    Pendaftaran Calon Persendirian Baru

Fungsi ini bertujuan untuk menyemak No. K/P atau No. Surat Beranak yang dimasukkan bagi memastikan bahawa calon tersebut dibenarkan untuk mendaftar. Jika maklumat peribadi calon dapat dicari daripada pendaftaran PMR sebelum ini, maklumat peribadinya juga akan dipaparkan.

 

 

Langkah-langkah:

 

1.    Pilih Calon Baru di bawah Pendaftaran pada menu kiri. Laman Pendaftaran Calon Persendirian Baru akan dipaparkan.

2.    Masukkan No. K/P ATAU No. Surat Beranak bagi calon yang hendak didaftarkan.

3.    Klik butang Daftar.

4.    Bagi calon yang dibenarkan untuk mendaftar, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran. Laman Maklumat Peribadi Calon Persendirian akan dipaparkan.

 

Tip

1.     Klik Panduan untuk bantuan fungsi.

 

 

Nota

1.     Sekiranya No. K/P calon diketahui, No. Surat Beranak tidak perlu dimasukkan.

2.     Masukkan No. K/P yang digunakan dalam pendaftaran PMR dua tahun lepas. Sekiranya No. K/P sementara digunakan semasa pendaftaran PMR dua tahun lepas, masukkan No. K/P sementara tersebut.

3.     Gunakan No. Surat Beranak dan biarkan No. K/P kosong jika calon tersebut mendaftar peperiksaan UPSR menggunakan No. Surat Beranak, dan tidak mendaftar peperiksaan PMR. Selepas calon tersebut berjaya didaftar, No. K/Pnya boleh diisi.

4.     Calon yang telah digantung daripada mengambil peperiksaan tidak dapat didaftarkan.

5.     Calon juga tidak dibenarkan untuk mendaftar jika telah mendaftar peperiksaan lain untuk tahun yang sama.

6.     Jika calon pernah mengambil peperiksaan SPM sebelum ini, dia tidak dibenarkan untuk didaftar sebagai calon persendirian baru.

 

 

Lihat juga…

1.     Pendaftaran Calon Persendirian Mengulang

 

 

 

2.    Pengemaskinian Maklumat Peribadi Calon

Maklumat peribadi calon persendirian dan kawasan yang mana calon ingin menduduki peperiksaan diisi dalam fungsi ini.

 

 

prtCddInfoB

 

Rajah 2

 

Langkah-langkah:

 

1.    Daripada laman Pendaftaran Calon Persendirian Baru, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran. Laman Maklumat Peribadi Calon Persendirian akan dipaparkan.

2.    Masukkan maklumat peribadi calon. Pilih daerah dan isikan kawasan yang mana calon ingin menduduki peperiksaan.

3.    Setelah siap, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran.

 

Lihat juga…

1.     Pada laman ini, No. K/P atau No. Surat Beranak  calon tidak dibenarkan untuk ditukar.

 

 

 

3.    Pendaftaran Mata Pelajaran

Mata-mata pelajaran yang ingin didaftar oleh calon dimasukkan melalui fungsi ini. Bayaran pendaftaran mata pelajaran juga akan dikirakan.

 

 

untitled.JPG

 

Rajah 3

 

 

untitled.JPG

Rajah 4

 

 

Langkah-langkah:

 

1.    Daripada laman Maklumat Peribadi Calon Persendirian, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran. Laman Pendaftaran Mata Pelajaran Calon Persendirian akan dipaparkan (Rajah 3).

2.    Pilih mata-mata pelajaran yang ingin didaftar daripada senarai Mata Pelajaran.

3.    Klik butang Tambah. Mata pelajaran yang didaftar akan dipaparkan di bahagian bawah.

4.    Ulangi langkah 2 dan 3 untuk mata pelajaran lain.

5.    Bila selesai, klik butang Kemaskini.

6.    Laman Pembetulan Mata Pelajaran Tambahan akan dipaparkan. (Rajah 4)

7.    Tentukan mata pelajaran tambahan calon.

8.    Bila selesai, klik butang Kemaskini.

 

Tip

1.     Untuk menpercepatkan proses pendaftaran mata pelajaran, masukkan kod mata pelajaran dalam kotak kosong yang disediakan dan tekan kekunci Enter.

2.     Untuk memilih beberapa mata pelajaran secara berselerak pada masa yang sama, tekan kekunci Ctrl sambil klik mata pelajaran tersebut.

3.     Untuk memilih beberapa mata pelajaran secara jujukan, klik mata pelajaran pertama dalam senarai, kemudian tekan kekunci Shift sambil klik pada mata pelajaran terakhir dalam senarai.

 

 

 

 

 

 

1.2 Pendaftaran Calon Persendirian Mengulang

 

Laman ini membolehkan JPN mendaftarkan calon persendirian mengulang yang pernah mengambil peperiksaan SPM sebelum ini. Maklumat peribadi calon dan mata pelajaran yang hendak didaftar perlu dimasukan sebelum calon tersebut boleh didaftar.

 

1.    Pendaftaran Calon Persendirian Mengulang

Fungsi ini bertujuan untuk menyemak No. K/P atau No. Surat Beranak yang dimasukkan bagi memastikan bahawa calon tersebut dibenarkan untuk mendaftar atau tidak serta untuk memastikan calon ini belum didaftar bagi peperiksaan tersebut.

 

 

prtPendaftaranCSU

 

Rajah 1

 

Langkah-langkah:

 

1.    Pilih Calon Mengulang di bawah Pendaftaran pada menu kiri. Laman Pendaftaran Calon Persendirian Mengulang akan dipaparkan.

2.    Masukkan No. K/P dan pilih jenis sijil yang dipunyai oleh calon.

3.    Setelah siap, klik butang Daftar

4.    Bagi calon yang dibenarkan untuk mendaftar, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran. Laman Maklumat Peribadi Calon Persendirian akan dipaparkan.

 

Tip

1.     Klik Panduan untuk bantuan fungsi.

 

 

Nota

1.     Masukkan No. K/P yang digunakan dalam pendaftaran SPM lepas. Sekiranya No. K/P sementara, masukkan No. K/P sementara tersebut. No. K/P yang baru boleh dikemaskini pada laman Maklumat Peribadi Calon.

2.     Calon yang telah digantung daripada mengambil peperiksaan tidak dapat didaftarkan.

3.     Calon juga tidak dibenarkan untuk mendaftar jika telah mendaftar peperiksaan lain untuk tahun yang sama.

4.     Pilihan Sijil Yang Dipunyai Oleh Calon mestilah betul.

 

 

Lihat juga…

1.     Pendaftaran Calon Persendirian Baru

 

 

 

2.    Pengemaskinian Maklumat Peribadi Calon

Maklumat peribadi calon persendirian dan kawasan yang mana calon ingin menduduki peperiksaan diisi dalam fungsi ini.

 

 

prtCddInfoU

 

Rajah 2

 

Langkah-langkah:

 

1.    Daripada laman Pendaftaran Calon Persendirian Mengulang, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran. Laman Maklumat Peribadi Calon Persendirian akan dipaparkan.

2.    Masukkan maklumat peribadi calon. Pilih daerah dan isikan kawasan yang mana calon ingin menduduki peperiksaan.

3.    Setelah siap, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran.

 

Lihat juga…

1.     Pada laman ini, No. K/P atau No. Surat Beranak  calon tidak dibenarkan untuk ditukar.

 

 

 

3.    Pendaftaran Mata Pelajaran

Mata-mata pelajaran yang ingin didaftar oleh calon dimasukkan melalui fungsi ini. Bayaran pendaftaran mata pelajaran juga akan dikirakan.

 

 

Subj-

 

Rajah 3

 

 

untitled.JPG

 

Rajah 4

 

Langkah-langkah:

 

1.    Daripada laman Maklumat Peribadi Calon Persendirian, klik butang Teruskan untuk meneruskan pendaftaran. Laman Pendaftaran Mata Pelajaran akan dipaparkan (Rajah 3).

2.    Pilih mata-mata pelajaran yang ingin didaftar dari senarai Mata Pelajaran.

3.    Klik butang Tambah. Mata pelajaran yang didaftar akan dipaparkan di bahagian bawah.

4.    Ulangi langkah 2 dan 3 untuk mata pelajaran lain.

5.    Bila selesai, klik butang Kemaskini.

6.    Laman Pembetulan Mata Pelajaran Tambahan akan dipaparkan. (Rajah 4)

7.    Tentukan mata pelajaran tambahan calon.

8.    Bila selesai, klik butang Kemaskini.

 

Tip

1.     Untuk menpercepatkan proses pendaftaran mata pelajaran, masukkan kod mata pelajaran dalam kotak kosong yang disediakan dan tekan kekunci Enter.

2.     Untuk memilih beberapa mata pelajaran secara berselerak pada masa yang sama, tekan kekunci Ctrl sambil klik mata pelajaran tersebut.

3.     Untuk memilih beberapa mata pelajaran secara jujukan, klik mata pelajaran pertama dalam senarai, kemudian tekan kekunci Shift sambil klik pada mata pelajaran terakhir dalam senarai.

 

 

 

 

 

 

1.3 Senarai Calon Persendirian

 

Selepas mendaftarkan calon persendirian, JPN boleh menyemak maklumat pendaftaran tersebut. JPN juga boleh mengemaskini maklumat peribadi dan mata pelajaran calon, selagi calon persendirian tersebut belum ditempatkan ke sekolah atau pusat tertentu.

 

1.    Pemaparan Senarai Calon

Fungsi ini bertujuan untuk menyenaraikan calon yang telah berdaftar di bawah sesuatu daerah.

 

 

prtPendaftaranList

 

Rajah 1

 

Langkah-langkah:

 

1.    Klik Senarai Calon Persendirian di bawah Pendaftaran pada menu kiri. Laman Senarai Calon akan dipaparkan.

2.    Klik pada medan Daerah untuk mendapatkan satu senarai daerah.

3.    Pilih daerah yang diingini.

4.    Klik butang Senarai. Satu senarai calon persendirian yang berdaftar di bawah daerah yang dipilih akan dipaparkan (sila rujuk Rajah 1).

 

Lihat juga…

1.     Pencarian Calon

 

 

 

2.     Pengemaskinian Maklumat Peribadi Calon

Fungis ini memaparkan maklumat peribadi calon. Bagi calon yang belum diproses atau ditempatkan oleh JPN, maklumat peribadinya boleh dikemaskini. Bagi calon yang telah diproses atau ditempatkan oleh JPN, pengemaskinian tidak dibenarkan.

 

 

prtCddInfoList

 

Rajah 2

 

prtCddInfoList2

 

Rajah 3

 

Langkah-langkah:

 

1.    Daripada laman Senarai Calon, klik pada Peribadi bagi calon yang ingin dilihat maklumat peribadinya.

2.    Laman Maklumat Peribadi Calon Persendirian akan dipaparkan.

3.    Bagi calon yang belum diproses atau ditempatkan oleh JPN, maklumatnya boleh dikemaskini. Masukkan atau kemaskini maklumat peribadi calon dengan betul. Setelah siap, klik butang Kemaskini (Rajah 2).

4.    Bagi calon yang telah ditempatkan oleh JPN maklumat sekolahnya akan dipaparkan di bahagian bawah (Rajah 3).

 

Nota

1.    Klik hyperlink A4 atau Letter untuk melihat dan mencetak kenyataan semakan bagi calon tersebut.

2.    Pengemaskinian tidak dibenarkan lagi bagi calon yang telah diproses atau ditempatkan ke sekolah. Walaupun begitu, maklumat calon masih boleh dikemaskini di bawah login sekolah tersebut.

 

 

 

3.  Pengemaskinian Maklumat Mata Pelajaran

Laman ini memaparkan maklumat mata pelajaran calon. Bagi calon yang belum diproses atau ditempatkan oleh JPN, maklumat mata pelajarannya boleh dikemaskini. Bagi calon yang telah diproses atau ditempatkan oleh JPN, pengemaskinian tidak dibenarkan lagi.

 

 

untitled.JPG

 

Rajah 4

 

untitled.JPG

 

Rajah 5

 

 

Langkah-langkah:

 

1.    Daripada laman Senarai Calon, klik pada MP bagi calon yang ingin dilihat maklumat mata pelajarannya.

2.    Untuk mengemaskini mata pelajaran, pilih mata pelajaran yang ingin didaftar dari senarai Mata Pelajaran. Klik butang Tambah. Mata pelajaran yang didaftar akan dipaparkan di bahagian bawah. (Rajah 4)

3.    Untuk menghapus mata pelajaran, dalam senarai mata pelajaran yang telah didaftar, kosongkan petak di sebelah kiri bagi mata pelajaran yang ingin dihapuskan.

4.    Untuk mengetahui jumlah yuran yang dikenakan, setelah memilih mata pelajaran, klik butang Kira Jumlah Bayaran. Yuran pendaftaran akan dipaparkan.

5.    Setelah selesai, klik butang Kemaskini.

6.    Laman Pembetulan Mata Pelajaran Tambahan akan dipaparkan. (Rajah 5)

7.    Tentukan mata pelajaran tambahan calon.

8.    Bila selesai, klik butang Kemaskini.

 

Nota

1.     Pengemaskinian tidak dibenarkan lagi bagi calon yang telah diproses atau ditempatkan sekolah. Walaupun begitu, maklumat calon masih boleh dikemaskini di bawah login sekolah tersebut.

 

 

 

4.    Penghapusan Calon

Fungsi ini bertujuan untuk membatalkan pendaftaran calon yang silap didaftar, dengan syarat calon tersebut belum diproses atau ditempatkan sekolah.

 

 

Langkah-langkah:

 

1.    Pada laman Senarai Calon Persendirian, pilih calon yang ingin dihapuskan (Rajah 1).

2.    Klik butang Hapus.

 

 

Nota

1.     Penghapusan calon yang telah ditempatkan sekolah tidak dibenarkan.

 

 

 

 

 

 

1.4 Pencarian Calon

 

Laman ini membenarkan JPN untuk mencari rekod calon persendirian yang telah didaftar dengan menggunakan No. K/P. Dengan ini, JPN boleh mencapai maklumat peribadi dan mata pelajaran calon tertentu dengan cepat.

 

1.    Pencarian Rekod Calon

Sekolah boleh mencapai maklumat calon persendirian dengan cepat berdasarkan No. K/P yang dimasukkan.

 

 

prtSearch

 

Rajah 1

 

Langkah-langkah:

 

1.    Klik Pencarian Calon di bawah Pendaftaran pada menu kiri. Laman Pencarian Calon akan dipaparkan.

2.    Masukkan No. K/P bagi calon yang ingin dicari.

3.    Klik butang Cari. Jika calon tersebut dapat dijumpai, maklumatnya akan dipaparkan di bahagian bawah.

4.    Klik pada Peribadi untuk melihat dan mengemaskini maklumat peribadi calon. Klik pada MP untuk melihat dan mengemaskini mata pelajaran calon.

 

Lihat juga…

1.     Senarai Calon