Visi, Misi dan Objektif

VISI

Peneraju Pentaksiran Bertaraf Dunia Melahirkan Insan Berpotensi

 

MISI

Meningkatkan Kualiti Sistem Pentaksiran Pendidikan Untuk Memperkembangkan Potensi Individu Bagi Kesejahteraan Hidup.

 

OBJEKTIF

  • Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Kurikulum dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;
  • Mengawal, menyelaras dan mengendalikan semua peperiksaan sekolah, peperiksaan awam dan peperiksaan luar negeri yang tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan negara;
  • Memberikan khidmat nasihat dan rundingan kepada sekolah dan pengurusan mana-mana badan tentang pengujian pendidikan.

 

 

  • Hits: 28014