Fungsi dan Tanggungjawab

Fungsi Lembaga Peperiksaan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 (AKTA 550):

 • Memberi nasihat, memantau, membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah.
 • Mengendalikan semua peperiksaan dan mengikut peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.
 • Mengadakan peperiksaan, mengendalikan pemantauan dan menguatkuasakan peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan.

Tanggungjawab Lembaga Peperiksaan:

 • Menggubal dasar pengujian dan pengukuran pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum.
 • Menggubal spesifikasi semua bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan, kaedah pentadbirannya, bentuk pelaporannya dan pengawalan mutu alat-alat pengukuran.
 • Menggubal alat pengujian dan pengukuran dan kaedah pemarkahan bagi menilai pelajar berdasarkan kurikulum.
 • Menyelaras, mengeluar, mencetak dan mengedar alat pengukuran.
 • Mengawal dan mengendali peperiksaan awam dan luar negeri.
 • Memproses kemasukan calon dan data, mengeluarkan keputusan dan sijil dan menganalisis statistik.
 • Menyelidik untuk mempertingkatkan mutu pengujian dan pengukuran pendidikan dan pengesahan "standard".
 • Mengurus khidmat bantu, nasihat dan perundingan berkaitan pentaksiran pendidikan.
 • Memberi kelulusan kepada mana-mana institusi pendidikan bagi mengadakan/mengendalikan peperiksaan, menjalankan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan, panduan dan arahan peperiksaan.
 • Hits: 6142